Mikulovice

Obec Mikulovice u Jeseníku - Czechia
Mikulovice u Jeseníku

Mikulovice (německy Niklasdorf) – obec v Olomouckém kraji, okres Jeseník, Česká republika, do 21. prosince 2007 zde byly dva silniční a železniční hraniční přechody s Polskem, obec sousedící s Głuchołazy. Historicky se nachází v Dolním Slezsku.

První zmínka o obci pochází z roku 1263 (Villa Nikolai) a údajně ji založil vratislavský biskup Wawrzyniec. Usadili se zde kolonisté z Durynska a Franků, kteří těžili zlato v Bílé Głuchołasce a Oleśnici. Je pojmenována po Mikulášovi, který provedl lokaci obce. V roce 1293 je zde zmiňována farnost, která byla později podřízena farnosti v Głuchołazech a poté v Ondřejovicích. Samostatnou církevní jednotkou se znovu stala až v roce 1672.

V roce 1903 byla část obce zničena povodní. V roce 1907 získaly Mikulovice statut města a zůstaly jím až do roku 1949. Byly osídleny převážně sudetskými Němci (v roce 1930 zde žilo 3145 Němců a jen 102 “Čechoslováků”), což vedlo k jejich začlenění do Třetí říše při anexi Sudet.

V roce 1945 se obec vrátila do Československa a po odsunu Němců se značně vylidnila (to byl jeden z důvodů jejího povýšení na vesnici). V roce 1960 byly připojeny dříve samostatné obce Kolnovice a Široký Brod, čímž vznikla větší obec Mikulovice. V roce 1976 došlo k dalšímu rozšíření o Hradec-Novou Ves, která však v roce 1990 získala samostatnost. V minulosti byl Bukovec (německy Buchberg) také samostatnou osadou v rámci obce Mikulovice, která vznikla v roce 1786 v důsledku parcelace panství, ale její správní samostatnost byla zrušena v roce 1976.

Většinu území obce Mikulovice tvoří hornina fluviální jílovitopísčité až písčité hlíny, místy písčité štěrky (nižší nivní stupeň, vyšší nivní stupeň), která spadá do soustavy kvartérních pokryvů. Dále se zde nacházejí deluviální hlinitopísčité sedimenty a deluviální štěrkovité sedimenty spadající do kvartérních pokryvů. Dalšími typy hornin, které jsou součástí kvartérních pokryvů, jsou spraše a sprašové hlíny. Oproti ostatním zmíněným horninám zde naprosto minimálně nalezneme horninu biotitická až dvojslídná pararula, místy s granátem, staurolitem nebo sillimanitem, která spadá do soustavy krystalnikum a preavariské paleozikum. Poslední hornina nacházející v obci spadá do soustavy kvartérních pokryvů a nazývá se fluviální písčité štěrky. U všech zmíněných hornin spadajících do soustavy kvartérních hornin se uvádí jako období vzniku pleistocén-holocén.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mikulovice_(okres_Jesen%C3%ADk)

Zatím zde není žádný obsah k zobrazení.